Software voor het onderhouden van... | Arbo Rotterdam

Software voor het onderhouden van...

kleine blusmiddelen, noodverlichting, AED, veiligheids artikelen, droge blusleidingen.

Eenvoudig & snel

Al sinds 2000 heeft Imosoft ervaring met inspectiesoftware. Vanaf 2008 is in samenwerking met een REOB gecertificeerd bedrijf IGNIS ontstaan. Door de nauwe samenwerking is een softwarepakket ontstaan wat volledig is gericht op de (kleine) brandblusmiddelen branche. IGNIS omvat functionaliteit voor vrijwel alle processen binnen de organisatie van een brandbeveiligingsbedrijf. In die zin kan IGNIS dan ook omschreven worden als een totaal pakket. IGNIS voldoet daarnaast ook aan de REOB richtlijnen. Meer over de voordelen en functionaliteit van IGNIS kunt u vinden op deze website.

REOB richtlijnen

Bij de ontwikkeling van IGNIS zijn de REOB (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen) richtlijnen verwerkt in de software. IGNIS ondersteunt u dus bij het werken volgens deze richtlijn. Zo is bijvoorbeeld de software voorzien van een REOB checklist die bij de keuring ingevuld dient te worden. Er wordt een complete historie opgebouwd zodat per keuringsobject inzichtelijk is welke onderdelen zijn gebruikt of vervangen en welke onderhoudsdeskundige dit heeft uitgevoerd.

Wat kunt u met Ignis inspecteren?

 • Kleine Blusmiddelen
 • Noodverlichting
 • Veiligheidsmiddelen
 • AED's
 • Blusleidingen
 • Rookmelders
 • Brandmeldinstallaties
 • Brandwerende doorvoeren
 • Elektrisch gereedschap
 • Logboek ronde
 • Scope 10 en 12 inspecties
 • Camerasystemen
 • Sprinklersystemen
 • Alle overige inspecties

De mogelijkheden van Ignis Software

De voordelen van Ignis Software

Inzichtelijke planning

Overzichtelijk

Eenvoudig begroting maken

Snelle verwerkingen tot factuur

Automatische registratie

Koppeling met automatische registratiesysteem

Verschillende inspectiemogelijkheden

Wil je een demonstratie? Maak een afspraak!